Prosjekter

Se avsluttede prosjekter tilknyttet forskergruppen.

Forskergruppen har følgende pågående eksterfinansierte forskningsprosjekter:

  • Prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) tar utgangspunkt i europeiske selskaper som selger produkter til europeiske forbrukere og offentlige anskaffere, der produktene har et internasjonalt livsløp og helt eller delvis kommer fra utviklingsland og kanskje også ender opp der som søppel. Det er behov for helhetlig forskning på reguleringen av de private markedsaktører (næringsliv, investorer og forbrukere) og det offentlige i dets mange roller som markedsaktør (som offentlig anskaffer, som investor, som majoritetsaksjonær). SMART består av et internasjonalt konsortium av forskere som forsker tverrfaglig og helhetlig på barrierer og muligheter for et bærekraftig næringsliv. Arbeidsspråket til prosjektet er engelsk, og for mer informasjon viser vi til våre engelske nettsider. Prosjektet finansieres gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020 (INT-4-2015 Europe as a Global Actor: in search of greater policy coherence for development). SMART koordineres av Beate Sjåfjell, og skal løpe i fire år fra 1. mars 2016. Nettverket Sustainable Market Actors  er en viktig støtte for prosjektet. Interesserte forskere kan melde sin interesse gjennom dette nettskjemaet.
     
  • Prosjektet International Financial Market Regulation, Institutions and Efficiency. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet (administrert av Forskningsrådet) og ledes av professor Mads Andenæs.
     
  • Prosjektet Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektet tar for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal informasjonsflyt. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledes av professor Frederik Zimmer.

Forskergruppen er alltid interessert i å diskutere forslag til nye prosjekter. Interesserte forskere kan gjerne ta kontakt med forskergruppens leder, professor Beate Sjåfjell.

Publisert 5. jan. 2012 15:18 - Sist endret 24. juni 2016 14:16