Avsluttede prosjekter

 • Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Dette prosjektet var finansiert under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektkonsortiet besto av flere enn 70 forskere fra 25 forskningsinstitusjoner over hele verden. SMART analyserte hva som hindrer og hva som fremmer markedsaktørenes bidrag til bærekraft, definert som å sikre det sosiale fundamentet for menneskeheten, nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser. Prosjektperioden var fra 1. mars 2016 til 29. februar 2020. Prosjektet ble ledet av professor Beate Sjåfjell
   
 • Bærekraftige selskaper i en globalisert verden. Forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i California, Berkeley, undersøkte forutsetningene for næringslivets bidrag til bærekraftig utvikling. Prosjektet løp fra september 2018 til juni 2019, med konferanse i Berkeley i mars 2019 som en av milepælene. Prosjektet ble ledet av professor Beate Sjåfjell og Professor David Vogel.
   
 • Prosjektet International Financial Market Regulation, Institutions and Efficiency. Prosjektet ble finansiert av Finansmarkedsfondet (administrert av Forskningsrådet) og ledet av professor Mads Andenæs.
   
 • Prosjektet Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektet tok for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal informasjonsflyt. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og ledet av professor Frederik Zimmer.
   
 • Prosjektet Fuzzy Mathematics for Evaluating Environmental Impacts in Wearing Apparel Companies. Dette prosjektet var et samarbeidsprosjekt med den spanske forskergruppen SoGReS-MF ledet av professor María Jesús Muñoz Torres (Universitat Jaume I, Spain).  Prosjektet var finansiert av midler fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midler styrt av Universidad Complutense de Madrid (Nils Science and Sustainability Programme).
   
 • Prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper) har hatt som mål å finne ut hvordan miljøhensyn kan integreres som styrende verdi i beslutningsprosesser i selskapene, slik at næringslivet bidrar til oppnåelsen av samfunnsmålet om bærekraftig utvikling. Prosjektet har mottatt finansiering fra Forskningsrådet (NFR) under programmet Miljø 2015. Prosjektet startet opp i 2010 ble avsluttet som et NFR-finansiert prosjekt 31.12.2013 og har hatt en del oppfølgningsaktiviteter i 2014. Prosjektet har vært ledet av professor Beate Sjåfjell. 
   
 • Prosjektet Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): fra ord til handling? var finansiert av Forskningsrådet under programmet GRUNNLOV. Formålet med prosjektet har vært å aktualisere og belyse betydningen av Grunnlovens § 112 som beskytter miljøet, også for kommende generasjoner. Prosjektet begynte i 2014 og ble avsluttet tidlig 2015. Prosjektet var ledet av professor Beate Sjåfjell.
Publisert 25. apr. 2016 11:13 - Sist endret 22. juni 2020 11:17