Avsluttede prosjekter

 • Prosjektet International Financial Market Regulation, Institutions and Efficiency. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet (administrert av Forskningsrådet) og ledes av professor Mads Andenæs.
   
 • Prosjektet Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektet tar for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal informasjonsflyt. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledes av professor Frederik Zimmer.
   
 • Prosjektet Fuzzy Mathematics for Evaluating Environmental Impacts in Wearing Apparel Companies. Dette prosjektet var et samarbeidsprosjekt med den spanske forskergruppen SoGReS-MF ledet av professor María Jesús Muñoz Torres (Universitat Jaume I, Spain).  Prosjektet var finansiert av midler fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midler styrt av Universidad Complutense de Madrid (Nils Science and Sustainability Programme).
   
 • Prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper) har hatt som mål å finne ut hvordan miljøhensyn kan integreres som styrende verdi i beslutningsprosesser i selskapene, slik at næringslivet bidrar til oppnåelsen av samfunnsmålet om bærekraftig utvikling. Prosjektet har mottatt finansiering fra Forskningsrådet (NFR) under programmet Miljø 2015. Prosjektet startet opp i 2010 ble avsluttet som et NFR-finansiert prosjekt 31.12.2013 og har hatt en del oppfølgningsaktiviteter i 2014. Prosjektet har vært ledet av professor Beate Sjåfjell. 
   
 • Prosjektet Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): fra ord til handling? var finansiert av Forskningsrådet under programmet GRUNNLOV. Formålet med prosjektet har vært å aktualisere og belyse betydningen av Grunnlovens § 112 som beskytter miljøet, også for kommende generasjoner. Prosjektet begynte i 2014 og ble avsluttet tidlig 2015. Prosjektet var ledet av professor Beate Sjåfjell.
Publisert 25. apr. 2016 11:13 - Sist endret 29. jan. 2019 12:00