Ytelse av investeringstjenester til forbruker

- Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd

Av Marte Eidsand Kjørven

Sammendrag

Forbrukere blir stadig mer aktive på verdipapirmarkedene og de tilbys et bredt spekter av til dels kompliserte og risikofylte produkter og tjenester. Mange forbrukere har fått erfare at gode råd har blitt dyre, når sparing blir til tap. Kan forbrukeren holde finansinstitusjonen ansvarlig for tapet?

Forfatteren trekker opp grensen mellom forbrukerens ansvar for egne investeringsbeslutninger på den ene siden, og finansinstitusjonens plikter og ansvar på den andre.

Formålet med boka er å belyse hvordan verdipapirrettslige og kontrakts- og erstatningsrettslige regler virker sammen, og hvordan vi kan forstå relasjonene mellom verdipapirforetak og forbruker som kontraktstype, i tillegg til å klarlegge innholdet av konkrete atferdsplikter. Boka er basert på forfatterens ph.d.-avhandling med samme tittel. 

 

Mer om boken

Universitetsforlaget

Utgitt 2017

 

Publisert 12. juli 2017 14:46 - Sist endret 30. juni 2020 13:01