Skatteparadis

Hvorfor betaler multinasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det?

Av Frederik Zimmer

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, plakat.

Sammendrag

Hvorfor betaler internasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det? Hvilken rolle spiller skatteparadisene, og hvordan bruker konsernene dem i sin skatteplanlegging? Bør spørsmålene reguleres internasjonalt, eller skal hver stat vedta sine egne regler?

Digitaliseringen og globaliseringen av økonomien åpner nye muligheter for internasjonal skatteplanlegging, og mange stater taper skatteinntekter som følge av dette. Det internasjonale regelverket stilles overfor nye utfordringer. Spørsmålet om vi bør innføre en «Google-skatt» i Norge, er bare ett av mange som denne utviklingen reiser. Fremstillingen legger vekt på å vise den store bredden av spørsmål som oppstår, hvordan de forholder seg til hverandre, hva reglene kan eller bør gå ut på, hvilke tiltak statene kan vedta ensidig, og hvilke som bør løses i internasjonalt samarbeid.

Boken henvender seg til lesere med interesse for samfunnsspørsmål av denne typen, og kan leses uten nærmere kjennskap til skatterett og skatteplanlegging.

Mer om boken

Universitetsforlaget

Utgitt 5. august 2020

 

Publisert 11. sep. 2020 14:39 - Sist endret 11. sep. 2020 14:39