Publisert i "Nytt i Privatretten"

Bidrag i Nytt i Privatretten fra Selskapsrettsgruppen

NIP 2018

  • Avvikling av aksjeselskap (HR-2018-1983-A.)  (nr. 4(2018) - Jukka Mähönen
  • Aksjelovens § 10-9 tredje ledd ble tolket innskrenkende for ikke å komme i strid med grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper (HR-2018-111-A) (nr. 2/2018) - Margrethe Buskerud Christoffersen
  • Daglig leders erstatningsansvar overfor selskapets kontraktspart, basert på aksjeloven § 17-1 (HR-2017-2375-A) (nr. 1/2018) - Margrethe Buskerud Christoffersen

NIP 2017

  • En europeisk modell-aksjeselskapslov - European Model Company Act (EMCA) (nr. 4/2017)
  • Selskapsrettsgruppens høringssvar: Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016:11 Regnskapsloven bestemmelser om årsberetning mv. (NIP nr. 2/2017)
  • Selskapsrettsgruppens høringssvar: NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping, (NIP nr. 1/2017)

 

Publisert 6. mars 2017 16:16 - Sist endret 31. jan. 2019 09:49