Phd-avhandlinger

Phd-avhandlinger levert av stipendiater tilknyttet forskergruppen

 • Trude Myklebust
  Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations.
  Disputas 1. februar 2022
   
 • Hanna Ahlström
  Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach
  Disputas 17. juni 2020
   
 • Basang Wangdui
  The Supervisory Role of the Board in China
  Disputas 5. desember 2019
   
 • Erlend Eriksen Gjein
  Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser
  Disputas 29. november 2019
   
 • Linn Anker-Sørensen
  Det sammensatte konsernet - analyse av EUs svar på skjulte kontroll-strukturer
  Disputas 6. september 2019
   
 • Caroline Bang Stordrange
  Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?
  Disputas, 12. april 2018
   
 • Mark Taylor
  War Economies and International Law:  Regulating the Economic Activity of Armed Conflicts
  Disputas, 14. desember 2017
   
 • Jon Christian F. Nordrum
  Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet
  Disputas, 6. desember 2017
   
 • Giuseppe Bianco
  Restructuring Sovereign Debt: Private Creditors and International Law
  Disputas, 1. desember 2017
   
 • Blazej Kuzniacki
  Kontrollerte utenlandske selskaper og skatteunngåelse
  Disputas, 13. januar 2017
   
 • Marte Eidsand Kjørven
  Ytelse av investeringstjenester til forbruker
  Disputas 26. august 2016
   
 • Isabel Mota Borges
  International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm
  Disputas 16. august 2016
   
 • Eivind Furuseth
  Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler
  Disputas 9. juni 2016
   
 • Hedvig Bugge Reiersen
  Aksjelovenes utdelingsbegrep
  Disputas 28. august 2014
   
 • Tore Fjørtoft
  Økonomiske medlemsrettar
  Disputas 23. juni 2014
   
 • Gina Bråthen
  "Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt"
  Disputas 7. november 2013
Publisert 16. juli 2013 13:26 - Sist endret 14. feb. 2022 08:48