SelskapsrettsNytt

SelskapsrettsNytt formidler nyheter med selskapsrettslig relevans, samlet inn av forskergruppen selskaper, markeder og bærekraft ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

SelskapsrettsNytt utgis som en ren informasjonstjeneste, uten noen krav på fullstendighet, og distribueres kun elektronisk. Våre kilder er offentlige databaser slik som lovdata.no, regjeringen.no, EU-domstolen og EFTA-domstolen. I tillegg benytter vi det private initiativet europalov.no og vi har gleden av å legge inn en rekke linker til europalovs gode oversiktssider i vårt nyhetsbrev. Enkelte av linkene er knyttet til databaser som krever innlogging.

Nyhetsbrev

Publisert 8. des. 2010 10:50 - Sist endret 11. feb. 2022 14:02