Selskapsrettstidsskriftet

Selskapsrettstidsskriftet er et elektronisk og gratis tidsskrift tilknyttet forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Tidsskriftet utgir fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg til dagsaktuelle juridiske problemstillinger. Selskapsrettstidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt, og retter seg mot praktikere, forskere og studenter.

Redaksjonen består av professor Beate Sjåfjell ved Det juridiske fakultet i Oslo, juridisk direktør i Finanstilsynet Cecilie Ask, advokat Asle Aarbakke, Advokatfirma BAHR, advokat Filip Truyen, Advokatfirma Wikborg Rein, stipendiat Eivind Furuseth ved Det juridiske fakultet i Oslo og redaksjonssekretær Linn Anker-Sørensen.

Se tidsskriftet her: http://selskapsrettstidsskriftet.no/

 

Publisert 1. des. 2014 10:00