Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 18. jan. 2019 11:0012:15, Castbergs bibliotek, 3. etasje i Domus Bibliotheca

Ian Smith, from The Chambers of Andrew Mitchell QC, gives a talk about victims' rights in the English criminal system. 

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:0013:30, Domus Bibliotheca, Castbergs bibliotek, 3 etasje

Hvordan fattes avgjørelser om prøveløslatelse av forvaringsdømte og hvordan vurderes fremtidig farlighet? På torsdag får vi besøk av Marte Habberstad Mo (UiB) som skriver doktorgrad om de rettslige rammene for prøveløslatelse fra forvaring.

Tid og sted: 23. apr. 2018 18:00, Frokostkjelleren

Innebærer strafferettens klare fordømmelse av visse handlinger også et et problematisk entydig og ensidig perspektiv på handlingene? Velkommen til åpent debattmøte.

Tid og sted: 12. apr. 2018 16:0018:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

I 2014 avga tilregnelighetsutvalget sin innstilling, departementet valgte å gå en annen vei. Mens vi venter på behandlingen i Stortingets justiskomité tar vi debatten om den vanskelige tilregneligheten. 

Tid og sted: 31. jan. 2018 15:1517:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

Fremmedkrigere, radikalisering, og straffegjennomføring.

Tid og sted: 6. des. 2017 15:1517:00, Møterom, 3 etg., Domus Bibliotheca

Hvordan kan og bør forskning formidles i en politisert kriminalpolitisk debatt?

Tid og sted: 1. nov. 2017 15:1517:00, Møterom, 3 etg, Domus Bibliotheca

Er skandinaviske fengsler verdens beste, eller er de som fengsler andre steder?

Statue av Justitia.
Tid og sted: 18. okt. 2017 15:1517:00, Møterom, 3 etg, Domus Bibliotheca

Hva kjennetegner vellykket tverrfaglighet? Hva kan vi håpe på å oppnå ved å samarbeide på tvers av faglige grenser i studiet av straff?

Tid og sted: 23. mars 2017 19:0021:00, Frokostkjelleren

I samarbeid med strafferettsmiljøet ved Institutt for offentlig rett inviterer Den Norske Kriminalistforening til debattmøte om forslagene i NOU 2016:24 "Ny straffeprosesslov".