Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 23. apr. 2018 18:00, Frokostkjelleren

Innebærer strafferettens klare fordømmelse av visse handlinger også et et problematisk entydig og ensidig perspektiv på handlingene? Velkommen til åpent debattmøte.

Tid og sted: 12. apr. 2018 16:00 - 18:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

I 2014 avga tilregnelighetsutvalget sin innstilling, departementet valgte å gå en annen vei. Mens vi venter på behandlingen i Stortingets justiskomité tar vi debatten om den vanskelige tilregneligheten. 

Tid og sted: 31. jan. 2018 15:15 - 17:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

Fremmedkrigere, radikalisering, og straffegjennomføring.

Tid og sted: 6. des. 2017 15:15 - 17:00, Møterom, 3 etg., Domus Bibliotheca

Hvordan kan og bør forskning formidles i en politisert kriminalpolitisk debatt?

Tid og sted: 1. nov. 2017 15:15 - 17:00, Møterom, 3 etg, Domus Bibliotheca

Er skandinaviske fengsler verdens beste, eller er de som fengsler andre steder?

Statue av Justitia.
Tid og sted: 18. okt. 2017 15:15 - 17:00, Møterom, 3 etg, Domus Bibliotheca

Hva kjennetegner vellykket tverrfaglighet? Hva kan vi håpe på å oppnå ved å samarbeide på tvers av faglige grenser i studiet av straff?

Tid og sted: 23. mars 2017 19:00 - 21:00, Frokostkjelleren

I samarbeid med strafferettsmiljøet ved Institutt for offentlig rett inviterer Den Norske Kriminalistforening til debattmøte om forslagene i NOU 2016:24 "Ny straffeprosesslov".