Formidling

Hvordan kan og bør forskning formidles i en politisert kriminalpolitisk debatt?

Hvem sin stemme blir hørt? Illustrasjonsbilde: Flickr/ G. Knight.

Alle vitenskapelige ansatte er forventet å drive med forskningsformidling. For medlemmene av vår forskergruppe kan dette føre til en del utfordringer. Vårt faglige virke ligger tett opp til et kriminalpolitisk felt hvor frontene til dels er steile og hvor «alle» kan ha sterke meninger om det vi tenker på som faglige spørsmål. Hvordan kan/bør vi forholde oss som fagfolk i en politisert kriminalpolitisk debatt? Bør vi i det hele tatt delta? Hvordan trekker vi i praksis grensene mellom et faglig og et politisk argument? 

Innledning ved Jørn Jacobsen, Universitetet i Bergen.

Heidi Mork Lomell (IKRS) forteller om arbeidet til fakultetets formidlingsutvalg.

Det blir servering i "Oasen" i etterkant av seminaret.

Hjertelig velkommen!

 

Arrangører:

Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring

Johan Boucht og Thomas Ugelvik

 

Publisert 13. okt. 2017 11:16 - Sist endret 13. okt. 2017 11:23