Komparativ fengselsforskning

Er skandinaviske fengsler verdens beste, eller er de som fengsler andre steder?

Hvitt og pent i de nordiske fengsel? Foto: Flickr/Koskinen

Forskere fra det komparative fengselsforsningsprosjektet COMPEN kommer for å fortelle om deres pågående forskning. Prosjektet ledes av Ben Crewe fra University of Cambridge. Sammen med Anna Schliehe og Kristian Mjåland vil Crewe presentere de første funnene fra prosjektet.

COMPEN er 5-årig ERC-prosjekt som sammenligner fengsler, fengselsforhold og opplevelsen av å sitte i fengsel i Norge og England/Wales. Særlig fokus er rettet mot «Nordic Exceptionalism» og hvorvidt straff i nordiske land er mer liberale og humane enn i andre land.

Seminaret vil avholdes på engelsk.

Det blir servering i etterkant av seminaret.

Åpent for alle, hjertelig velkommen!

 

Arrangører:

Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring

Johan Boucht og Thomas Ugelvik

 

Publisert 13. okt. 2017 11:15 - Sist endret 30. okt. 2017 13:49