Tverrfaglighet i studiet av straff

Hva kjennetegner vellykket tverrfaglighet? Hva kan vi håpe på å oppnå ved å samarbeide på tvers av faglige grenser i studiet av straff?

Statue av Justitia.

Statue av Justitia utenfor Old Bailey i London. Foto: NTB.

Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring er i stor grad tenkt som et tverrfaglig prosjekt - kort sagt er noe av poenget at jurister og samfunnsvitere skal komme sammen og samarbeide rundt en felles faglig interesse for straff, strafferett og straffegjennomføring. Men hva kan vi som forskergruppe forvente å oppnå ved å samarbeide på tvers av faglige grenser?

Innlegg ved Eivind Kolflaath fra Universitetet i Bergen. Se gjerne Kolflaaths artikkel Justismord, lov og litteratur - en fortelling om mislykket tverrfaglighet. Malcolm Langford (Institutt for offentlig rett) vil også gi et kort innspill på temaet.

Etter møtet blir det servering i Oasen.

Åpent for alle. Hjertelig velkommen!

 

Arrangør

Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring

Johan Boucht og Thomas Ugelvik

Publisert 13. okt. 2017 09:26 - Sist endret 16. okt. 2017 11:33