Fremmedkrigere og straff

Fremmedkrigere, radikalisering, og straffegjennomføring.

Forskergruppen ønsker velkommen til årets første temamøte. Foto: wiki commons.

Redaktørene for antologien Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia Sofie Høgestøl og Anna Andersson kommer og innleder om bokprosjektet og funn.

David Hansen (KRUS/PHS) som blant annet forsker på radikalisering i fengsel kommer med sine perspektiver på den praktiske straffegjennomføringen overfor denne gruppen.

 

Vel møtt!

Publisert 27. des. 2017 11:45 - Sist endret 30. jan. 2018 10:43