Kriminalitetens velsignelser?

Innebærer strafferettens klare fordømmelse av visse handlinger også et et problematisk entydig og ensidig perspektiv på handlingene? Velkommen til åpent debattmøte.

Foto: Daniel Tong/Pexels

Strafferetten har en sterk signalfunksjon, og kriminalisering innebærer en klar fordømmelse av den straffbare handling. Det sies ofte at straff er samfunnets mest vidtgående uttrykk for bebreidelse. Slik sett kommuniserer straffelovgivningen verdioppfatninger på en klar måte.

Den Norske Kriminalistforening, i samarbeid med Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring, inviterer til debatt om hvorvidt strafferettens klare fordømmelse av visse handlinger også innebærer et problematisk entydig og ensidig perspektiv på handlingene.

Svært mange handlinger har uoversiktlige årsaks- og virkningsforhold. De fleste hverdagslige handlingstyper har både gode og dårlige konsekvenser, og hvorvidt de samlet sett er ønskelige avhenger av mange forhold – som omfang og hvem man spør. Gjelder denne tvetydigheten også de straffbare handlinger? Kan kriminalitet ha en verdiskapende funksjon? Innebærer kriminalitet en rettferdig omfordeling? Finnes det en passe mengde kriminalitet?

Professor Alf Petter Høgberg innleder. Professor Erling Eide og økokrim-sjef Trond Eirik Schea kommenterer før det åpnes for debatt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vel møtt!

 

Den Norske Kriminalistforening støttes av:
Advokatfirmaet Sterri, Rehman & Henriksen AS

Publisert 20. apr. 2018 10:21 - Sist endret 20. apr. 2018 11:03