Prøveløslatelse fra forvaring

Hvordan fattes avgjørelser om prøveløslatelse av forvaringsdømte og hvordan vurderes fremtidig farlighet? På torsdag får vi besøk av Marte Habberstad Mo (UiB) som skriver doktorgrad om de rettslige rammene for prøveløslatelse fra forvaring.

Illustrasjonsfoto: Wayne S.Grazio/Flickr

Forvaring er en straffereaksjon som innebærer at særlig farlige gjerningspersoner kan sperres inne på ubestemt tid. Domfelte kan bare løslates når det ikke lenger er «nærliggende fare» for gjentakelse av en alvorlig forbrytelse. Regelverket om løslatelse fra forvaring stiller domfelte overfor inngripende krav om endring av atferd, endring som må kunne dokumenteres for den som beslutter prøveløslatelse. Videre stiller det beslutningstakeren overfor krevende vurderinger av fremtidig farlighet.

29. november får vi besøk av Marte Habberstad Mo, fra Universitetet i Bergen, som skriver doktorgrad om de rettslige rammene for prøveløslatelse fra forvaring. Hun har blant annet analysert et større antall avgjørelser om prøveløslatelse fattet av domstolene og kriminalomsorgen, og derved undersøkt hvordan endring dokumenteres og fremtidig farlighet vurderes. Du kan lese mer om Marte Habberstad Mo sitt prosjekt her

Marte vil redegjøre for sine funn og anbefalinger. Hun vil også kommentere regjeringens forslag om å heve terskelen for løslatelse fra forvaring. Forslaget baserer seg på en forutsetning om at det i dag er vanskeligere å få prøveløslatelse fra vanlig fengselsstraff enn fra forvaring. Men stemmer dette? Eller er forslaget heller en måte å øke forvaringens karakter av inkapasitering fremfor rehabilitering?

Det blir forberedte kommentarer fra Njål Grimstad ved Oslo friomsorgskontor - han vil fortelle om hvordan de jobber i praksis med prøveløslatte forvaringsdømte.

Møtet foregår som vanlig i Castbergs bibliotek i tredje etasje, DB (tidligere "møterommet").

MERK: Vi serverer litt å spise fra klokka 11.45!

Publisert 23. nov. 2018 15:24 - Sist endret 23. nov. 2018 15:24