Deltakere i Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Johan Boucht Professor +47 22859499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Thomas Ugelvik Professor +47 22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.
Heidi Mork Lomell Professor +47 22850139 +47 97039629 (mob) h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet
Ulf Stridbeck Professor emeritus +47 22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi
Anette Bringedal Houge Postdoktor 99224698 a.b.houge@medisin.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Internasjonal strafferett, Krig og konflikt, Krigsforbrytelser, Kriminalisering, Kjønn, Konflikt-relatert seksuell vold, Tortur, Institusjonell respons, Institusjonell kunnskap og kunnskapsoverføring
Hedda Giertsen hedda.giertsen@jus.uio.no
Katja Franko Professor +47 22850127 +47 90776405 (mob) katja.franko@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Leif Petter Olaussen Professor em. 95463277 l.p.olaussen@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Per Jørgen Ystehede Seniorrådgiver +47 22850131 p.j.ystehede@jus.uio.no Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Pressekontakt
Synnøve Ugelvik Førsteamanuensis +47 22859423 synnove.ugelvik@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi
Dorina Damsa Student dorina.damsa@samfunnsforskning.no
Anna Andersson Student anna.andersson@nchr.uio.no
Vidar Halvorsen Professor em. +47 22850107 v.o.halvorsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Straff, Rettssystemet, Rettshistorie og rettsfilosofi, Rettsstaten
May-Len Skilbrei Professor +47 22850110 95122315 m.l.skilbrei@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering
Kjersti Lohne Professor +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Peter Scharff Smith Professor +47 22850158 p.s.smith@jus.uio.no Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus Instituttleder +47 22850119 +47 41523351 h.o.i.gundhus@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet
Sofie Alexandra Engli Høgestøl Førsteamanuensis +47 22859631 s.a.e.hogestol@jus.uio.no internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess
Marte Rua Stipendiat +47 22850115 +47 92685567 marte.rua@jus.uio.no fengselstraff, fengselshelse, Isolasjon, rehabilitering, kvalitativ metode
Alain Fabio Zysset Forsker a.f.zysset@jus.uio.no
Carola Diane Lingaas
Ingvild Bruce
Birgit Hellesnes Stipendiat +47 22850239 birgit.hellesnes@jus.uio.no
Jo Martin Stigen Professor +47 22850244 j.m.stigen@jus.uio.no internasjonal strafferett, Strafferett og straffeprosess, Folkerett
Anne Robberstad
John Todd
Rose Elizabeth Boyle Stipendiat +47 22850140 +47 22850140 (mob) 92331161 r.e.boyle@jus.uio.no Kriminologi, fengsel, rusmidler, rusbehandling, straff, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Pernille Nyvoll Stipendiat pernille.nyvoll@jus.uio.no

Andre deltakere

 • Anne Grøstad
 • Erik Såheim
 • Fredrik Finstad
 • Kristin Bergvall
 • Merete Havre
 • Øyvind Alnæs
 • Thomas Frøberg
 • Torunn Salomonsen Holmberg
 • Morten Eriksen
 • Sigurd Skjelde Aaserudhagen
 • Inger Marie Sunde
 • Gerhard Ploeg
 • Kristian Mjåland
 • Thomas Anton Sandøy
 • Morten Holmboe
 • Jon Thorvald Johnsen
 • Victor Lund Shammas
 • Emma Villman