Deltakere i Forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Johan Boucht Professor dr.juris +47 2285 9499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Thomas Ugelvik Professor +47 22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.
Heidi Mork Lomell Professor +47 22850139 +47 97039629 (mob) h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet
Ulf Stridbeck Professor emeritus +47 22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi
Anette Bringedal Houge
Hedda Giertsen Professor emeritus hedda.giertsen@jus.uio.no Marginalisering, Rettssosiologi, Kriminologi, Straff, Kriminalitet og avvik
Katja Franko Professor +47 22850127 +47 90776405 (mob) katja.franko@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Leif Petter Olaussen Professor emeritus l.p.olaussen@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Olaf Halvorsen Rønning
Per Jørgen Ystehede Rådgiver +47 22850131 +47 92483712 (mob) p.j.ystehede@jus.uio.no Budsjett, Cristin, Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Pressekontakt, Redaktør, Rapportering
Synnøve Ugelvik Førsteamanuensis 22 85 94 23 926 17 221 (mob) synnove.ugelvik@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi
Dorina Damsa Stipendiat +47 22850134 dorina.damsa@jus.uio.no Kjønn, Flyktninger, Minoriteter, Marginalisering, fengselstraff
Anna Andersson Student anna.andersson@nchr.uio.no
Vidar Halvorsen Professor +47 22850107 +4748291902 (mob) vidar.halvorsen@jus.uio.no Rettssystemet, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettsstaten, Rettshistorie og rettsfilosofi, Straff
May-Len Skilbrei Instituttleder +47 22850110 95122315 m.l.skilbrei@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering
Kjersti Lohne Postdoktor +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Peter Scharff Smith Professor +47 22850158 p.s.smith@jus.uio.no Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus Professor +47 22850119 +47 41523351 h.o.i.gundhus@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet
Sofie A.E. Høgestøl Førsteamanuensis +47 22859631 +4794828421 (mob) s.a.hogestol@jus.uio.no internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess
Marte Rua Stipendiat +47 22850115 +4792685567 (mob) +47-92685567 marte.rua@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering
Alain Zysset
Carola Lingaas
Ingvild Bruce Stipendiat +47 22845873 +47 907 86 884 ingvild.bruce@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Sikkerhet, Menneskerettigheter
Birgit Hellesnes Stipendiat +47 22850239 birgit.hellesnes@jus.uio.no
Jo Martin Stigen Professor +47 22850244 j.m.stigen@jus.uio.no internasjonal strafferett, Strafferett og straffeprosess, Folkerett
Anne Robberstad Professor +47 22859415 anne.robberstad@jus.uio.no Sivilprosess, Straffeprosess
John Todd Stipendiat +47 22850221 john.todd@jus.uio.no EU, krig og konflikt, Kriminologi, Straff
Annica Allvin
Rose Elisabeth Boyle Stipendiat + 47 92 33 11 61 r.e.boyle@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, rus og psykisk helse, fengselshelse, kriminalomsorg, brukermedvirkning

Andre deltakere

 • Anne Grøstad
 • Erik Såheim
 • Fredrik Finstad
 • Kristin Bergvall
 • Merete Havre
 • Øyvind Alnæs
 • Thomas Frøberg
 • Torunn Salomonsen Holmberg
 • Morten Eriksen
 • Sigurd Skjelde Aaserudhagen
 • Inger Marie Sunde
 • Gerhard Ploeg
 • Kristian Mjåland
 • Thomas Anton Sandøy
 • Morten Holmboe
 • Jon Thorvald Johnsen
 • Victor Lund Shammas
 • Emma Villman