Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

av Anna Andersson, Sofie A. E. Høgestøl og Anne Christine Lie

Foto: Gyldendal.

Anna Andersson, Sofie A. E. Høgestøl og Anne Christine Lie har sammen redigert antologien "Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia". 

Gyldendal skriver:

"Antologien er den første boken som tar for seg fremmedkrigerproblematikken i et skandinavisk perspektiv. Forskere fra Norge, Danmark og Sverige har bidratt med kapitler innen jus, moralfilosofi, statsvitenskap, arabiske studier, kriseberedskap og sosialantropologi.

Boken gir en grundig fremstilling av de juridiske utfordringene knyttet til kriminalisering av fremmedkrigeradferden og et kritisk blikk på hvordan de skandinaviske landene så langt har forsøkt å straffeforfølge og reintegrere hjemvendte fremmedkrigere. Videre gir boken et unikt innblikk i hvordan og hvorfor noen av de skandinaviske fremmedkrigerne har reist til utlandet for å delta i væpnede konflikter."

Les mer om boken her.

Publisert 6. des. 2017 13:19 - Sist endret 6. des. 2017 13:19