Juss for vektere

Av Runa Bunæs, Tor-Geir Myhrer og Kai Spurkland

Foto: Universitetsforlaget

Runa Bunæs, Tor-Geir Myhrer og Kai Spurkland har gitt ut "Juss for vektere" 2. utgave ved Universitetsforlaget, med viktige oppdateringer om straffeloven og annen lovgivning. 

Universitetsforlaget skriver: 

"Bokas første utgave var den første samlede fremstillingen av temaet i Norge. Den avklarte enkelte tidligere uavklarte problemstillinger innen vekterjuss, som spørsmål om vekteres myndighet i det offentlige rom og vekteres adgang til å bortvise og fjerne personer fra offentlig sted, til å gripe inn overfor mindreårige og til å bruke håndjern. 

Siden forrige utgave kom i 2013, har den nye straffeloven fra 2005 trådt i kraft. Denne andre utgaven er derfor oppdatert med ny straffelov og endringer i annen lovgivning."

Les mer om boken her.

Publisert 6. des. 2017 13:19 - Sist endret 6. des. 2017 13:19