Tale eller tie: Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

av Morten Holmboe

Foto: Gyldendal.

Morten Holmboe har gitt ut boken "Tale eller tie: Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser" ved Gyldendal. 

Gyldendal skriver: 

"Denne boken behandler de grunnleggende reglene som gjelder for plikten til å avverge alvorlige lovbrudd, plikten til å varsle om at en uskyldig person er tiltalt eller domfelt, og plikten offentlige myndigheter har til å varsle om mistanke om omsorgssvikt, vold eller overgrep mot barn. Den gjennomgår dessuten en rekke bestemmelser for utvalgte forvaltningsorganer, herunder barnevernet, helse- og omsorgstjenesten, politiet og utdanningssektoren. Her foreslås også løsninger på de kompliserte spørsmålene som reises i bokens eksempler. Endelig fremsetter forfatteren forslag til lovendringer som kan harmonisere og klargjøre regelverket. Boken er den første samlede fremstillingen av reglene om avvergingsplikt og varslingsplikt, og klargjør et frem til nå uoversiktlig rettsområde."

Les mer om boken her. 

Publisert 6. des. 2017 13:20 - Sist endret 6. des. 2017 13:20