English version of this page

Forum for Juss og Samfunnsvitenskap (avslutta)

Om forumet

Forumet støtter og videreutvikler bruk av samfunnsvitenskapelige metoder og teorier for studiet av retten og rettslige aktører. Formålet er gjøre juridisk fakultet ledende på empirisk rettsforskning og undervisning. Det skal samtidig være en møteplass for forskere ved UiO og andre institusjoner.

I løpet av de siste tiårene har teorier og metoder fra samfunnsforskningen blitt brukt til  å svare på tradisjonelle doktrinære spørsmål og for å studere retten og rettslige institusjoner og aktører som forskningsobjekt. Det samfunnsvitenskapelige perspektivet forklarer rettslige fenomens opprinnelse og struktur. Empiriske metoder konseptualiserer, beskriver, tolker og predikerer utfallet av rettslige diskurser og prosesser. Empiriske metoder gjør retten og rettslige aktører til gjenstand for kritisk analyse og bidrar med en teoretiske og empirisk basert tilnærming for rettslige reformer og endringer i politikk.

Interesseområder

Forumet skal bidra til å fremme mangfoldet og kvaliteten på ulike teorier, metoder og perspektiver snarere enn å fremme særskilte tilnærminger til empirisk rettsforskning.

Relevante disipliner:

 • Rettssosiologi
 • Kriminologi
 • Antropologi
 • Statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 • Økonomi
 • Sosialpsykologi
 • Historie

Relevante metoder:

 • kvantitative metoder (inkludert regresjon og sosial nettverksanalyse),
 • kvalitative metoder, eksperimentelle metoder,
 • deltagende observasjon,
 • arkivanalyse,
 • dokument analyse (kvantitative, kvalitativ og automatisert) og ulike metoder som behandler juridiske doktriner som data.

Ressurser

 • Forumet planlegger 4-5 seminarer hvert semester for å fremme bruken av nye metoder for datainnsamling, samt bidra til en mer kritisk juridisk diskusjon om datainnsamlingsmetoder. Seminarene vil fokusere på diskusjon av akademiske arbeider, eller spesifikke disipliner og teorier.
 • Forumet vil utvikle læringsopplegg for jusstudenter, fakultetet og andre. 
 • Forumet vil fremme bruk av og refleksjon om empirisk rettsforskning i norske  juridiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrift.
 • Forumet vil utvikle forskningssøknader alene og i samarbeid med øvrige forskningsgrupper ved fakultetet.
 • Medlemmer av forumet deltar  på internasjonale konferanser (Law and Society, AAA, ISA, CELS).
 • Forumet koordinerer det tverrfakultære prosjektet Nordic Branding som undersøker hvordan ideer om den norske samfunnsmodellen har oppstått. 
 • Medlemmer av forumet vil fortsette pågående arbeid med å utvikle og harmonisere kvantitative og kvalitative databaser

Deltakere

 • Malcolm Langford
 • Kristin Bergtora Sandvik
 • Andreas Føllesdal
 • Anne Hellum
 • Beate Sjåfjell
 • Cecilie Figenschou Bakke
 • Domenico Zipoli
 • Dorina Damsa
 • Eivind Smith
 • Gisle Kvanvig
 • Hanna Christina Ahlström
 • Inger Johanne Sand
 • Ingunn Ikdahl
 • Johan Boucht
 • Jukka Tapio Mähönen
 • Katja Franko
 • Kjersti Lohne
 • Kjetil Mujezinovic Larsen
 • Knut D. Asplund
 • Ludovica Chiussi
 • Martin Nøkleberg
 • Olaf Halvorsen Rønning
 • Ole Kristian Fauchald
 • Peris Sean Jones
 • Peter Scharff Smith
 • Stener Ekern
 • Silje Synnøve Lyder Hermansen
 • Tarald Gulseth Berge
 • Thomas Ugelvik
 • Tori Loven Kirkebø
 • Ulf Stridbeck
 • Maja Janmyr
 • Amanda Cellini
 • Rebecca Josefine Five Bergstrøm
 • Laura Létourneau-Tremblay
 • Markus Jerkø
 • Runar Hilleren Lie
 • Johan Karlsson Schaffer
 • Thomas Gammeltoft-Hansen
 • Daniel Friedrich Behn
 • Daniel Naurin
 • Marte Rua
 • Mareile Kaufmann

Vertsinstitutt

Publisert 11. jan. 2017 09:54 - Sist endret 25. okt. 2022 14:34