Konstitusjonelt lunsjseminar: Rettighetsaspektet ved Grunnloven § 112 eksemplifisert med forholdet mellom oppdrett og villaks

Innledning ved professor Ole Kristian Fauchald

Se rapporten Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen? Forholdet mellom oppdrettsnæringen og villaks ('The application of Article 112 of the Norwegian Constitution to salmon farming. The relationship between aquaculture and wild salmon')" (rapport fra Fridtjof Nansens institutt).

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

 

Arrangør

Forskergruppen Konstitusjonelle studier

Publisert 16. jan. 2017 11:03 - Sist endret 24. okt. 2022 15:01