Konstitusjonelt lunsjseminar: Tolkning av "gamle" rettighetsbestemmelser i grunnloven – med § 102 (forbud mot husransakelser) som eksempel

Innledning ved Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Publisert 12. sep. 2017 10:00 - Sist endret 12. sep. 2017 10:06