Konstitusjonelt lunsjseminar: Domstolskontroll med lover - En tredje vei

Innledning ved professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett.

Den norske modellen for domstolskontroll med lover ble delvis inspirert av Den amerikanske høyesteretts dom i Marbury v Madison i 1803. I denne berømte dommen fastslo høyesterett en binær løsning, der domstolene avgjør om en lov er i konflikt med grunnloven eller ikke (en lov er «gyldig» eller «ikke gyldig»). Som en følge av dette fikk man i begge land en debatt om domstolene burde være aktive eller forsiktige i tolkningen av grunnloven.

De siste seksti årenhar imidlertid konstitusjonell teori og praksis utviklet seg i andre retninger, både i resten av verden og på delstatsnivå i USA. Vi ser fremveksten av nye former av domstolskontroll. 

I denne presentasjonen argumenterer Langford for en tredje vei for domstolene. Denne bygger på refleksive tilnærminger der domstoler imøtekommer bekymringer knyttet til demokratisk legitimitet og institusjonell kompetanse med prosedyremessige og substantive innovasjoner, så som «fordelte tolkinger» og tilpassede rettsmidler.

 

 

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Publisert 3. sep. 2018 13:36 - Sist endret 9. okt. 2018 15:35