Konstitusjonelt lunsjseminar: Prinsipielt (u)prinsipiell: Når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

Innledning ved lagdommer Michael Reiertsen:

Prinsipielt (u)prinsipiell: Når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

I HR-2018-1909-A har Høyesterett tatt det første fullverdige steget mot å gi de nye bestemmelsene om menneskerettigheter i Grunnloven kapittel E selvstendig mening ved siden av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Dette steget tas uten noen prinsipiell drøftelse rundt hvordan Høyesterett bør (og ikke bør) utvikle og tolke de nye grunnlovsbestemmelsene ved siden av EMK. Hvilke konsekvenser har avgjørelsen for fremtidig rettspraksis og tolkningen av de nye grunnlovsbestemmelsene og EMK? Kunne Høyesterett valgt, og kan de fortsatt velge en annen vei?

 

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Publisert 23. okt. 2018 10:09 - Sist endret 23. okt. 2018 10:09