2019

Tidligere

Tid og sted: 8. okt. 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

I samarbeid med forskergruppen i konstitusjonelle studier arrangerer forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning frokostmøte med professor Henrik Wenander, Lunds universitet. Professor Wenander innleder om temaet "Den offentliga förvaltningens konstitutionella roll i Norden: demokrati, rättssäkerhet och effektivitet under europeisk påverkan".

Tid og sted: 14. mai 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Siri Venemyr presenterer sin doktoravhandling  "Forvaltningsrettslige følger av feil og EØS-rettens betydning".

Tid og sted: 2. apr. 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Helge Syrstad innleder om temaet «Statlig pengeteori – en presentasjon», basert på hans bok om samme tema. Boken vil bli publisert med lenke på Norges Banks hjemmesider i første halvdel av februar.

Tid og sted: 19. mars 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Gøril Bjerkan innleder om temaet «Det offentliges erstatningsansvar - basert på en presisering av myndighetsutøvelse og offentlig tjenesteyting». Innledningen vil være basert på hennes doktoravhandling som hun nylig har disputert over.

Tid og sted: 5. feb. 2019 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Ivar Alvik innleder om temaet «Konsesjoners grunnlovsvern (inkludert vernet etter EMK P1-1) i lys av Gassledsaken».