English version of this page

Tvisteløsning

Tvisteløsningsgruppen har som hovedoppgave å fremme forskning innen sivilprosess og alternativ tvisteløsning. Forskningsmålet er å analysere rettslig regulering og praktiske prosesser ved håndteringen av sivilrettslige tvister.

Aulatrappa

Foto: © UiO/Francesco Saggio

Om gruppen

Tvisteløsning står sentralt blant juristers arbeidsoppgaver, og i dagens samfunn er det mer aktuelt enn noensinne. Ved siden av tradisjonell domstolprosess har alternative tvisteløsningsmekanismer fått stadig større oppmerksomhet i det praktiske rettsliv og for forskning. Forskningen er utpreget tverrfaglig og internasjonal.  Endringene i tvisteløsningsprosessene påvirker juristenes rolle med betydning for bl.a. profesjonsetikk og juristers samfunnsansvar.

Tvisteløsningsgruppen forener forskere fra alle fakultetets institutter og samarbeider med internasjonale forskningsmiljøer så vel som med næringsliv og praktikere

Forskningsområder

Gruppen retter sin faglige virksomhet inn mot seks forskningsområder:

 • Domstolsbehandling av sivile tvister
 • Forhandlinger og mekling
 • Voldgift
 • Retorikk, narrativitet og visualisering i rettslige sammenhenger
 • Rettslig risikostyring og den juridiske profesjon
 • Etikk i forhandlinger og tvisteløsning - normative og empiriske spørsmål

Samarbeid

Studieprogrammer og emner

Medlemmer

 • Sverre Blandhol
 • Maria Astrup Hjort
 • Ivar Alvik
 • John Asland
 • Inge Lorange Backer
 • Trygve Bergsåker
 • Herman Bruserud
 • Hans Jacob Bull
 • Yuliya Chernykh
 • Margrethe Buskerud Christoffersen
 • Giuditta Cordero-Moss
 • Hans Petter Graver
 • Ole Hammerslev
 • Harald Irgens-Jensen
 • Markus Jerkø          
 • Knut Kaasen
 • Anine Kierulf
 • Malcolm Langford
 • Kåre Lilleholt
 • Tobias Mahler
 • Dag Michalsen
 • Jon Christian Fløysvik Nordrum
 • Anna Offit
 • Knut Papendorf
 • Omar Saleem Rathore
 • Michael Reiertsen
 • Anne Robberstad
 • Karl Inge Rohde
 • Olaf Halvorsen Rønning
 • Georg Scheel
 • Kristin Skjørten
 • Trond Solvang
 • Mats Stenmark
 • Vibeke Blaker Strand
 • Tone Sverdrup
 • Trine-Lise Wilhelmsen
 • Tone Linn Wærstad
 • Inger Berg Ørstavik
 • Nora Sandvik Bratheim
 •  Advokat Thomas Horn (Schjødt)
 • Advokat Ola Ø. Nisja (Wikborg Rein)
Publisert 8. okt. 2015 15:04 - Sist endret 24. okt. 2022 15:16

Kontakt

Forskergruppens ledelse

Leder
Professor Sverre Blandhol

Nestleder

Professor Maria Astrup Hjort

Administrativ kontakt og webansvarlig
Margrethe Østbø

Vertsinstitutt
Institutt for offentlig rett

{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /forskning/omrader/tvist/arrangementer/?vrtx=feed does not exist ##} {## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /forskning/omrader/tvist/aktuelle-saker/?vrtx=feed does not exist ##}