Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 12. okt. 2022 17:0022:00, Auditorium 2, DJ

Visning av filmen “A Journey of a Thousand Miles: Peacekeepers” fra den kritikerroste serien Women, war and peace.

Bildet kan inneholde: plakat.
Tid og sted: 16. mars 2020 17:0020:00, Professorboligen

Visningen av filmen A Journey of a Thousand Miles: Peacekeepers er avlyst.

Tid og sted: 4. mars 2020 12:3017:00, Gamle Festsal

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret arrangerer Institutt for offentlig rett Meklingskonferansen 2020.

Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, tilpasning, tre, plakat.
Tid og sted: 29. jan. 2020 17:0020:00, Professorboligen

Vi inviterer deg til å se filmene Duhozanye og Gacaca i Professorboligen 29.01.2020 fra kl 1700 – 2000.

Tid og sted: 6. des. 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Fredrik Andreas Stenstadvold, vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett, innleder om søksmål mot Staten om hypotetiske offentlige forhold etter tvisteloven § 1-3.

Bildet kan inneholde: film, plakat, handlingsfilm, action-eventyrspill.
Tid og sted: 29. okt. 2019 17:0020:00, Professorboligen

Vi inviterer deg til å se filmen Bridge of Spies i Professorboligen 29. oktober 2019 kl 1700 - 2000

Bildet kan inneholde: plakat, font, film.
Tid og sted: 25. sep. 2019 17:0020:00, Professorboligen, Universitetshagen

I 1954 ser Ray Kroc store muligheter i en fast food-restaurant drevet av brødrene McDonalds. Rays ambisjoner, stå på-vilje og forhandlingsteknikk tar det fra å være en enkelt restaurant til å bli en verdensomspennende kjede.

Vi viser filmen "The Founder" fulgt av diskusjon.

Tid og sted: 14. juni 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

I hvilken grad skal banker gi tilgang til kundeopplysninger som kan utgjøre bevis i en sivil sak? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort innleder.

Preben Hodneland og Kjersti Dalseide spiller Terje Rød-Larsen og Mona Juul. Foto: Det Norske Teatret
Tid og sted: 21. mars 2019 18:0022:30, Det Norske Teatret

Siden 1948 har det vært konflikt om landområdene mellom Israel og Palestina. Hvordan få bitre fiender til å samles rundt forhandlingsbordet?

Vi får en introduksjon om Oslo-prosessen, debatterer og ser det kritikerroste teaterstykket Oslo.

Tid og sted: 15. mars 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Innlederne behandler lovkrav og praktiske spørsmål knyttet til utarbeidelse, innhold og fremleggelse av hjelpedokumenter i sivile saker for alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, herunder omstendigheter som kan føre til at hjelpedokumenter avskjæres.

Tid og sted: 15. feb. 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon med utgangspunkt i en serie av artikler om juridiske superhelter og hverdagshelter han har utarbeidet for Juridika Innsikt.

Winston Churchill with other Allied Commanders following the Cruiser Mk IIA CS (A10) tank demonstration.
Tid og sted: 6. feb. 2019 15:3018:30, Professorboligen, Universitetshagen

Verdien av menneskeliv må veies mot økonomisk rasjonalitet i filmen "A Hijacking".

Vi viser filmen fulgt av debatt.

Tid og sted: 7. des. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Christian Hauge, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, innleder om Dispute Control og metodikken plattformen bygger på.

Plante i tørr jord.
Tid og sted: 15. nov. 2018 09:0015:30, Professorboligen, Universitetshagen

Fasen før sak anlegges er lovregulert, men de rettslige problemstillingene er bare i liten grad reflektert i rettspraksis og juridisk litteratur. Fasen før sak anlegges byr også på viktige strategiske overveielser for partene når det gjelder for eksempel forhandlinger med tanke på mulig forlik.

Winston Churchill with other Allied Commanders following the Cruiser Mk IIA CS (A10) tank demonstration.
Tid og sted: 10. okt. 2018 15:3018:30, Professorboligen, Universitetshagen

I 1939 stod britene overfor valget, skulle de forhandle eller møte Hitler-Tyskland med krig?

Vi viser filmen "Darkest Hour" fulgt av debatt.

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Etter innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien er forslag til endringer i tvisteloven nå ute på høring. Kaja Moen Welo fra Justis- og beredskapsdepartementet redegjør for forslaget. Høringsfristen er 20. oktober.

Tid og sted: 12. sep. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Stefaan Voet ved Leuven Centre for Public Law innleder. Innlegget vil holdes på engelsk.

Tid og sted: 4. juni 2018 15:0017:00, Professorboligen, Universitetshagen

I hvilken grad bistår voldgiftsdommere  - uformelt eller formelt - i forliksdrøftelser i voldgiftssaker, og i hvilken grad bør de gjøre det? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt om voldgiftsdommerens rolle som forliksmekler.

Tid og sted: 1. juni 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan kan det stimuleres til tidsriktige forlik og effektiv tvisteløsning? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort og professor Sverre Blandhol presenterer sitt forskningsprosjekt som har dette fokuset.

Tid og sted: 13. apr. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan opplever partene konfliktrådet? Karen Kristin Paus, kriminolog og seniorrådgiver i Konfliktrådets sekretariat, innleder om nye muligheter og nye utfordringer ved konfliktrådsordningen.

Tid og sted: 26. jan. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Sverre Blandhol innleder om bruken av interaktiv undervisning med rollespill, caser og øvelser i det nye valgemnet i forhandlinger (JUS5070). Han inviterer til diskusjon av mulighetene og anvendelsen av disse teknikkene også i andre deler av undervisningen.

Tid og sted: 8. des. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

I rettsmekling er det et stridstema hvorvidt mekler skal innta en strengt tilretteleggende rolle, eller om evaluering er forsvarlig og ønskelig. Professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, innleder.

Tid og sted: 13. okt. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Professor Hans Petter Graver innleder.

Tid og sted: 19. sep. 2017 15:0018:00, Professorboligen, Universitetshagen

Kostnadene knyttet til gjennomføring av ordinær tvisteløsning har gjennom lengre tid vært et tema som har bekymret både myndighetene og næringslivet, og ressursene som skal til synes bare å øke. Oppmerksomheten rundt alternativer til ordinær tvisteløsning har derfor blitt større de senere årene.