Osloavtalen – Kan samtale og gjensidig respekt bidra til å løse fastlåste konflikter?

Siden 1948 har det vært konflikt om landområdene mellom Israel og Palestina. Hvordan få bitre fiender til å samles rundt forhandlingsbordet?

Vi får en introduksjon om Oslo-prosessen, debatterer og ser det kritikerroste teaterstykket Oslo.

Preben Hodneland og Kjersti Dalseide spiller Terje Rød-Larsen og Mona Juul. Foto: Det Norske Teatret

Preben Hodneland og Kjersti Dalseide spiller Terje Rød-Larsen og Mona Juul. Foto: Det Norske Teatret

Foto: Foto: Det Norske Teatret

Å få partene til forhandlingsbordet er ofte nøkkelen til gjennombrudd. De hemmelige forhandlingene i Oslo mellom representanter fra Israel og The Palestine Liberation Organization (PLO) i 1994 er i ettertid trukket frem som et eksempel på gjennombrudds-forhandlinger.

  • Hva får en part til å sette seg ned med fienden?
  • Hvordan ble prosessen påvirket av at man valgte å fasilitere for forhandlinger og ikke mekle?
  • Var det svakheter ved avtalen?

Vi inviterer deg til å se teaterstykket om Osloprosessen, Oslo på Det Norske Teatret 21. mars fra klokken 18:00 til 22:30.


Program

18:00 - 18:05 Velkommen og kort innledning ved Roar Thun Wægger og Christopher Olsson Lønes

18:05 - 18:45 Introduksjon v/ TBA

18:45 - 19:10 Debatt

19:10 - 19:15 Oppsummering ved Roar Thun Wægger og Christopher Olsson Lønes

19:15 - 19:30 Pause

19:30 - 22:30 Teaterstykket Oslo

Teaterframsyninga Oslo er ein dikta kortversjon av historia om Oslo-prosessen. Det er ei historie om uventa samantreff, optimisme for fastlåste konfliktar og politisk spel med hyppig servering av vaflar. Det er også ei forteljing om korleis Noreg fekk ei rolle som internasjonal fredsmeklar, og korleis ekteparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen vart sentrale i arbeidet med ein historisk fredsavtale mellom Israel og Palestina, den såkalla Oslo-avtalen. (Det Norske Teatret).

Det blir mulighet til å kjøpe seg noe å drikke i baren rett utenfor lokalet.

Velkommen!

Arrangementskomiteen

Sverre Blandhol, Christopher Olsson Lønes, Roar Thun Wægger

Publisert 1. mars 2019 08:56