Tvistelunsj: Evaluerende mekling og rettssikkerhet

I rettsmekling er det et stridstema hvorvidt mekler skal innta en strengt tilretteleggende rolle, eller om evaluering er forsvarlig og ønskelig. Professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, innleder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Evaluering kan bestå i at mekleren drøfter eller gir uttrykk for styrker og svakheter ved hver av partenes sak og argumentasjon, samt prosessrisiko, eller at han eller hun foreslår løsninger. Tvistelovens regler om rettsmekling åpner for bruk av evaluerende teknikker, selv om forarbeidene gir uttrykk for at mekler bør være forsiktig med dette.

På lunsjseminaret vil Bernt presentere forskjellen mellom en tilretteleggende og evaluerende meklerrolle, og drøfte i hvilken grad det er forsvarlig og ønskelig med evaluering i rettsmekling.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 31. aug. 2017 08:55 - Sist endret 31. aug. 2017 10:40