Tvistelunsj: Sortering av digitalt lagret materiale ved bevissikring og beslag

Hvem skal sortere digitalt lagret materiale og hvordan skal det sorteres?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Program

Både ved bevissikring og ved beslag benyttes speilkopiering som fremgangsmåte for å raskt og effektivt sikre relevante bevis til en kommende rettssak. Hverken tvisteloven eller straffeprosessloven skisserer imidlertid hvordan speilkopien skal håndteres. Spørsmålene er derfor hvem som skal sortere og hvordan det skal sorteres. Postdoktor Maria Astrup Hjort vil innlede.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 22. des. 2016 12:51 - Sist endret 17. mars 2017 10:35