Tvistelunsj: Særdomstoler på nye områder?

Professor Hans Petter Graver innleder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Program

Tidligere i år avga Særdomstolsutvalget sin utredning "Særdomstoler på nye områder?". Mandatet var å vurdere hvorvidt det skulle opprettes særdomstoler i barne- og familiesaker, en forvaltningsdomstol i utlendingssaker og et hurtigspor i domstolene for enkelte sakstyper i straffesakskjeden. Høringsfrist for utredningen er satt til 1. desember 2017. Leder for utvalget, Hans Petter Graver, innleder om utvalgets arbeid.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 16. aug. 2017 09:10 - Sist endret 31. aug. 2017 10:41