Tvistelunsj: EU, EØS, og nasjonal sivilprosess

Professor Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø innleder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Program

Sivilprosessretten påvirkes i økende grad av EU og EØS-rett. Fire ulike former eller nivåer av europeisering kan identifiseres: 1) påvirkning som stammer fra grunnfordragene og de grunnleggende prinsippene, 2) direkte regulering av (den grenseoverskridende) sivilprosessretten, 3) indirekte regulering av sivilprosessen gjennom materiell lovgivning og rettspraksis, og 4) samarbeid på andre nivåer. Foredraget belyser utviklingen på et overordnet plan både med tanke på utviklingen i EU-stater og i Norge.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 16. aug. 2017 11:03 - Sist endret 31. aug. 2017 10:41