Tvistelunsj: Begrunnelse av rettsavgjørelser i et prosessuelt perspektiv

Begrunnelsen i en rettsavgjørelse har viktige prosessuelle funksjoner, og førsteamanuensis Jussi Pedersen vil i sitt innlegg omtale disse sentrale funksjonene.

Program

Mangelfull begrunnelse kan sanksjoneres som saksbehandlingsfeil, og dette innebærer at det må trekkes en grense mot begrunnelsesmangler som realitetsfeil. Denne grensen kan i mange sammenhenger være av subtil karakter. Begrunnelsesreglene er prosessuelle regler, og Pedersen vil videre omtale hvordan utvikling av begrunnelsesregler skjer.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 2. juni 2017 13:08