Tvistelunsj: Forhandlinger og tvisteløsning. Nye læringsmål og undervisningsmetoder

Professor Sverre Blandhol innleder om bruken av interaktiv undervisning med rollespill, caser og øvelser i det nye valgemnet i forhandlinger (JUS5070). Han inviterer til diskusjon av mulighetene og anvendelsen av disse teknikkene også i andre deler av undervisningen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det nye valgemnet i forhandlinger (JUS5070) lanseres denne høsten og byr på interaktiv undervisning med rollespill, caser og øvelser, utradisjonelle evalueringskriterier og nye læringsformer. Sammen med valgemnet i konflikthåndtering (JUS1504/5504) danner det kjernen i nye interaktive emner i profesjonsferdigheter som kan bidra til å utvikle jusstudiet i klinisk retning.

Blandhol innleder om innhold og pedagogiske mål med de nye fagene og inviterer til diskusjon av mulighetene og anvendelsen disse teknikkene også i andre deler av undervisningen.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 6. sep. 2017 13:27 - Sist endret 13. nov. 2017 09:24