Tvistelunsj: Tvistelovens betydning i voldgift

Ola Ø. Nisja vil gi en overordnet innføring i sitt avhandlingstema tvistelovens betydning i voldgift. Han vil belyse den formelle tilknytningen mellom tvisteloven og voldgiftsloven, og komme inn på hvordan tvisteloven også utover dette spiller inn ved fastleggelse og anvendelse av reglene som gjelder for voldgift i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ola Ø. Nisja skriver doktoravhandling ved institutt for privatrett og er partner i Wikborg Rein. Hans advokatbakgrunn knytter seg til prosedyre og tvisteløsning (blant annet fra Regjeringsadvokaten), og han har møterett for Høyesterett.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 27. apr. 2017 11:53 - Sist endret 2. mai 2017 09:53