Avlyst: Tvistelunsj - Informasjonstilgang og risikovurdering i tvistens første fase

Hvordan kan det stimuleres til tidsriktige forlik og effektiv tvisteløsning? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort og professor Sverre Blandhol presenterer sitt forskningsprosjekt som har dette fokuset.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fokuset i dette forskningsprosjektet er på forholdet mellom faktorer som påvirker partenes tilgang til informasjon om saken på den ene siden og deres risikovurderinger på den andre, og disse forholdenes videre innvirkning på forliksdrøftelser og saksstrategi.

Ineffektiv tvisteløsning har store samfunnsøkonomiske kostnader, og står i veien for vekst og velstand.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 5. mars 2018 14:47 - Sist endret 15. juni 2018 10:09