Tvistelunsj: Dispute Control

Christian Hauge, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, innleder om Dispute Control og metodikken plattformen bygger på.

Ved tvisteløsning er det alltid tre hovedutfordringer som møter oss:

  • å få kontroll og oversikt over alle detaljene i det relevante hendelsesforløpet (sakens faktiske side)
  • å kunne gi gode prosessrisikovurderinger både før og under saksforberedelsen, og
  • å samarbeide effektivt internt, med klient og eventuelle eksperter og andre advokater

I Wiersholm jobbes systematisk med å løse disse hovedutfordringene. Som en del av denne prosessen har Dispute Control blitt utviklet.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 22. okt. 2018 14:39 - Sist endret 23. okt. 2018 08:41