Tvistelunsj: Om konfliktrådsordningen - idegrunnlag, utvikling, dagens praksis og potensial

Hvordan opplever partene konfliktrådet? Karen Kristin Paus, kriminolog og seniorrådgiver i Konfliktrådets sekretariat, innleder om nye muligheter og nye utfordringer ved konfliktrådsordningen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Restorative Justice" (RJ)  eller på norsk - "gjenopprettende prosesser" kan sies å være en internasjonal bevegelse med stadig større utbredelse. Europarådet, FN og EU har eksempelvis anbefalinger vedrørende RJ som mekling mellom gjerningsperson og offer i straffesaker.

Konfliktrådsordningen i Norge erfarer betydelig internasjonal oppmerksomhet,  da vi som ett av svært få land har utviklet tilbudet om gjenopprettende prosesser som en nasjonal statlig ordning.

I Norge ble konfliktrådsordningen lovfestet allerede i 1991. Årlig mottar konfliktrådene om lag 7-8000 saker, henvist hovedsakelig fra justissektor, men også direkte fra partene selv.

Paus vil forsøke å gi en oversikt over konfliktrådets  praksis og de ulike muligheter som finnes i dag. Hun vil også knytte noen kommentarer til utfordringer, og tar gjerne imot innspill, spørsmål og kommentarer.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 5. mars 2018 14:35 - Sist endret 22. mars 2018 12:09