Tvistelunsj: Søksmål mot Staten om hypotetiske offentlige forhold etter tvisteloven § 1-3

Fredrik Andreas Stenstadvold, vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett, innleder om søksmål mot Staten om hypotetiske offentlige forhold etter tvisteloven § 1-3.

Hva skal til for at et søksmål mot Staten, om fremtidig offentlig myndighetsutøvelse og hvor saken i større eller mindre grad ikke relaterer seg til et konkret faktum, oppfyller søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3?

Spørsmålet vil bli forsøkt belyst ved hjelp av nyere eksempler fra rettspraksis.


Velkommen!

 


 

Publisert 14. nov. 2019 15:18 - Sist endret 4. des. 2019 15:26