Tvistelunsj: Bankers taushetsplikt - og deres bevistilgangsplikt

I hvilken grad skal banker gi tilgang til kundeopplysninger som kan utgjøre bevis i en sivil sak? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort innleder.

Det er viktig for banker at kundene har tillit til dem. Bankers taushetsplikt om kundeopplysninger er med på å styrke denne tilliten.

Tvisteloven åpner på sin side for at "enhver" plikter å "gi tilgang til gjenstander mv. som kan utgjøre bevis i en rettssak". Forholdet mellom disse to pliktene synes ikke å være sett i sammenheng i lovgivningen. Spørsmålet er ikke eksplisitt regulert i hverken finansforetaksloven eller tvisteloven. I hvilken grad skal banker gi tilgang til kundeopplysninger som kan utgjøre bevis i en sivil sak?


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 8. apr. 2019 14:54 - Sist endret 12. apr. 2019 11:05