Tvistelunsj: Etikk og helter

Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon med utgangspunkt i en serie av artikler om juridiske superhelter og hverdagshelter han har utarbeidet for Juridika Innsikt.

Jurister tar store og små etiske valg hver dag. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan valgte dommere å gripe an saker som stred mot det de oppfattet som grunnleggende rettsprinsipper? Kan vi lære av tidligere erfaringer? Og hvilken rolle kan slike casestudier spille i vår undervisning, i metode, etikk og prosess?

Les mer om serien på Juridika Innsikt.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 11. feb. 2019 20:49 - Sist endret 18. feb. 2019 09:02