English version of this page

Tvisteløsning

Tvisteløsningsgruppen har som hovedoppgave å fremme forskning innen sivilprosess og alternativ tvisteløsning. Forskningsmålet er å analysere rettslig regulering og praktiske prosesser ved håndteringen av sivilrettslige tvister.

Aulatrappa

Foto: © UiO/Francesco Saggio

Om gruppen

Tvisteløsning står sentralt blant juristers arbeidsoppgaver, og i dagens samfunn er det mer aktuelt enn noensinne. Ved siden av tradisjonell domstolprosess har alternative tvisteløsningsmekanismer fått stadig større oppmerksomhet i det praktiske rettsliv og for forskning. Forskningen er utpreget tverrfaglig og internasjonal.  Endringene i tvisteløsningsprosessene påvirker juristenes rolle med betydning for bl.a. profesjonsetikk og juristers samfunnsansvar.

Tvisteløsningsgruppen forener forskere fra alle fakultetets institutter og samarbeider med internasjonale forskningsmiljøer så vel som med næringsliv og praktikere

Forskningsområder

Gruppen retter sin faglige virksomhet inn mot seks forskningsområder:

  • Domstolsbehandling av sivile tvister
  • Forhandlinger og mekling
  • Voldgift
  • Retorikk, narrativitet og visualisering i rettslige sammenhenger
  • Rettslig risikostyring og den juridiske profesjon
  • Etikk i forhandlinger og tvisteløsning - normative og empiriske spørsmål

Samarbeid

Studieprogrammer og emner

Publisert 8. okt. 2015 15:04 - Sist endret 1. des. 2020 11:53