Deltakere i Tvisteløsning

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Sverre Blandhol Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett, Konflikthåndtering, Mekling, Juridisk metode, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning
Maria Astrup Hjort Professor +47 22859472 m.a.hjort@jus.uio.no Rettshistorie, Sivilprosess, Straffeprosess, Etikk
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett, Avdeling for Energi- og ressursrett
John Asland Instituttleder +47 22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Inge Lorange Backer Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Trygve Bergsåker Professor emeritus +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Herman Bruserud Førsteamanuensis +47 22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Hans Jacob Bull +47 22859751 h.j.bull@jus.uio.no Sjørett, Forsikringsrett, Havbruksrett, Fiskeri, Avdeling for sjørett
Yuliya Chernykh Førsteamanuensis yuliya.chernykh@jus.uio.no
Margrethe Buskerud Christoffersen Professor +47 22859735 91864768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Selskapsrett, Kontraktsrett, Sivilprosess
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Hans Petter Graver Professor +47 22859739 +47 90606085 (mob) h.p.graver@jus.uio.no Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk
Ole Hammerslev
Harald Irgens-Jensen Professor +47 22859357 hlirgens@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Markus Jerkø Førsteamanuensis +47 22859334 90 555159 markus.jerko@jus.uio.no Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Rettsfilosofi
Knut Kaasen Professor +47 22859773 41688651 mailto:knut.kaasen@jus.uio.no Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett, Energi
Anine Kierulf Førsteamanuensis +47 22859620 anine.kierulf@jus.uio.no Ytringsfrihet, Allmenn rettsteori, Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, Strafferett
Malcolm Langford Professor +47 22842031 malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Kåre Lilleholt Professor emeritus kare.lilleholt@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Europarett
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47 93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Dag Michalsen Professor +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Jon Christian Fløysvik Nordrum Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 j.c.f.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Anna Offit
Knut Papendorf Professor em. k.e.papendorf@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Omar Saleem Rathore
Michael Reiertsen
Anne Robberstad
Karl Inge Rohde Stipendiat k.i.rohde@jus.uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Sivilprosess, Straffeprosess
Olaf Halvorsen Rønning
Georg Scheel gjesteforsker +47 91535602 georg.scheel@jus.uio.no Sjørett, Petroleumsrett, Kontraktsrett, Voldgift, NOMA, Avdeling for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett
Kristin Skjørten Professor +47 22850231 +47 90412960 krskjor@jus.uio.no Barnerett, Kriminologi, Rettssosiologi
Trond Solvang Professor +47-228 59672 +47-915 35 608 (mob) trond.solvang@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus
Mats Stenmark
Vibeke Blaker Strand Forskningsdekan +47 22842092 +47 90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Tone Sverdrup Professor emeritus +47 22859781 tone.sverdrup@jus.uio.no Familie- og arverett
Trine-Lise Wilhelmsen Professor +47-22859615 +47-934 10 132 (mob) t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Skipsfart, Forsikringsrett, Eiendom og forsikring, Erstatningsrett, Rettsøkonomi, Kontrakter og avtaler, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Transportrett, Internasjonale relasjoner, Norden
Tone Linn Wærstad Professor +47 22850236 t.l.warstad@jus.uio.no Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett
Inger Berg Ørstavik Professor 22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning
Nora Sandvik Bratheim