Aktuelle saker

Publisert 28. nov. 2018 11:20

I artikkelen "Om lov om endring av juridisk kjønn" ser professor Marit Halvorsen nærmere på juridiske problemstillinger lov om endring av juridisk kjønn kan medføre. 

Publisert 27. nov. 2018 13:41

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev stipendiat Anne Kjersti Befring og professor Benedikte Moltumyr Høgberg en kommentar til professor Vibeke Blaker Strand sin artikkel om saken. De går særlig inn i spørsmålet om hvorvidt offentlige myndigheter har adgang til å gå fra avtaler de har inngått, og de alvorlige konsekvensene dette får for enkeltpersoners mulighet til å utøve sitt yrke. 

Publisert 26. nov. 2018 11:33

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev professor Vibeke Blaker Strand artikkelen "Nødvendig omkamp om spiralnekt" i tidsskriftet Lov og Rett.

Publisert 14. juni 2018 13:44

Under den årlige Law and Society konferansen deltok flere av VERDI sine medlemmer. Panelet «Equality in the Changing Scandinavian Welfare State» var et populært innslag i Toronto.

Publisert 15. jan. 2018 13:54

Patricia Kameri-Mbotes arbeid med å få likestilling på pensum i jusstudier i Sørøst-Afrika anbefales som inspirasjon for Universitetet i Oslo.

Publisert 10. jan. 2018 12:49

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).