Aktuelle saker

Publisert 18. des. 2019 13:16

Kvinnekonvensjonen skal sikre jenter og kvinners menneskerettigheter. Den 18. desember 2019 fyller den 40 år!

Publisert 25. nov. 2019 11:38

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis". Rapporten er utgitt i to deler.

Les rapportene på hjemmesiden til Kvinnerettslig skriftserie.

Publisert 30. okt. 2019 16:52

Andrea Vige Grønningsæter og Lars Arnesen har skrevet rapporten "Recognition of the civil status of transgender people in Norwegian law". 

Les rapporten på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie

Publisert 30. juli 2019 14:16

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: Folketrygsloven i møte med medmødres overlappende graviditeter: En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum. 

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie

Publisert 28. nov. 2018 11:20

I artikkelen "Om lov om endring av juridisk kjønn" ser professor Marit Halvorsen nærmere på juridiske problemstillinger lov om endring av juridisk kjønn kan medføre. 

Publisert 27. nov. 2018 13:41

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev stipendiat Anne Kjersti Befring og professor Benedikte Moltumyr Høgberg en kommentar til professor Vibeke Blaker Strand sin artikkel om saken. De går særlig inn i spørsmålet om hvorvidt offentlige myndigheter har adgang til å gå fra avtaler de har inngått, og de alvorlige konsekvensene dette får for enkeltpersoners mulighet til å utøve sitt yrke. 

Publisert 26. nov. 2018 11:33

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev professor Vibeke Blaker Strand artikkelen "Nødvendig omkamp om spiralnekt" i tidsskriftet Lov og Rett.

Publisert 26. nov. 2018 10:50

I en kronikk i Klassekampen skriver professorene Kirsten Ketscher og Anne Hellum om sitt syn på Høyesteretts dom i "Sprialnektsaken". De mener at Høyesterett gjør feil når de åpner for reservasjonsadgang for leger som ikke ønsker å sette inn spiral. 

Publisert 23. nov. 2018 14:50

Professorene Vibeke Blaker Strand og Ingunn Ikdahl uttaler seg i Journalens faktasjekk om abortloven og diskrimineringsvern. De tilbakeviser statsminister Solbergs påstand om at det er en diskriminerende del i loven, slik den er formulert i dag. 

Portrett av Anne Hellum
Publisert 3. okt. 2018 10:36

Professor Anne Hellum er intervjuet i Kilden om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Publisert 28. sep. 2018 11:47

Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Institutt for offentlig rett har svart på høring om forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Les saken og høringsuttalelsen.

Portrett av Anniken Sørlie
Publisert 19. sep. 2018 10:42

Anniken Sørlie har blitt intervjuet i en artikkel på forskning.no. Her snakker hun om hvorvidt lov og praksis respekterer retten til kjønnsidentitet.

Publisert 18. sep. 2018 14:28

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen - en rettighetsanalyse.

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie.

Publisert 6. sep. 2018 10:12

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: "I navnet, men ikke i gavnet. Idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler".

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie.

Anniken Sørlie
Published Aug. 21, 2018 9:28 AM

Former PhD candidate Anniken Sørlie published an article in the Medical Law Review. The article is part of Sørlie's doctoral dissertation which was approved in May 2018.

Barn
Publisert 21. aug. 2018 09:07

Siden 2016 trenger ingen å gjennomgå sterilisering for å kunne bytte juridisk kjønn. Likevel møter transpersoner stadig strukturer, praksiser og lover som bygger på en tokjønnsmodell – som barn, på skolen, i helsevesenet og når de blir foreldre.

Publisert 14. juni 2018 13:44

Under den årlige Law and Society konferansen deltok flere av VERDI sine medlemmer. Panelet «Equality in the Changing Scandinavian Welfare State» var et populært innslag i Toronto.

Publisert 14. juni 2018 13:44

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn har skrevet en komparativ artikkel om diskrimineringslovgivning i de nordiske landene, hvor professor Anne Hellum ble intervjuet. 

Professor Anne Hellum
Published June 14, 2018 11:48 AM

Anne Hellum has been interviewed in an article on the criticism against Norway from the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women.

Publisert 23. apr. 2018 10:23

Daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Frøydis Patursson, har skrevet en kronikk om arven etter jussprofessor Tove Stang Dahl.

Publisert 18. apr. 2018 13:12

Anniken Sørlie har fått godkjent sin doktoravhandling, "The Right to Gender Identity: A grounded life cycle perspective".

Publisert 8. mars 2018 15:22

I anledning den internasjonale kvinnedagen skriver Bistandsaktuelt om det Norad-sponsede samarbeidet mellom Avdeling for kvinnerett (Institutt for offentlig rett) og Senter for kvinnerett (SEARCWL) på Universitetet i Zimbabwe

Publisert 31. jan. 2018 15:10

Stipendiat Anniken Sørlie har blitt intervjuet i Budstikka om innføring av et juridisk alternativ til kategoriene "mann" og "kvinne". Hun mener at man på sikt burde oppheve bruk av juridisk kjønn.

Publisert 15. jan. 2018 13:54

Patricia Kameri-Mbotes arbeid med å få likestilling på pensum i jusstudier i Sørøst-Afrika anbefales som inspirasjon for Universitetet i Oslo.

Publisert 10. jan. 2018 12:49

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).