Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, grafisk design, grafikk.
Publisert 19. mai 2020 11:12

Under Covid19-pandemien har det blitt synlig at sykdommen rammer ulike grupper i befolkningen skjevt. Hvordan dette skal håndteres, er ikke bare et praktisk eller politisk spørsmål: det har også rettslige sider, knyttet særlig til statens plikt til å sikre helseinformasjon.

Publisert 12. mai 2020 09:57

Prosjektet Praktikum med JURK var et pilotprosjekt om studentaktiv læring i  likestillings- og diskrimineringsrett. Det ble initiert av fakultet i samarbeid med CELL. JURK og faglærer i likestillings- og diskrimineringsrett. Evalueringen gir en beskrivelse og vurdering av pilotprosjektet som blir videreutviklet og  videreført  høsten 2020 med støtte fra CELL.

Last ned rapporten (pdf).

Publisert 28. nov. 2018 11:20

I artikkelen "Om lov om endring av juridisk kjønn" ser professor Marit Halvorsen nærmere på juridiske problemstillinger lov om endring av juridisk kjønn kan medføre. 

Publisert 27. nov. 2018 13:41

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev stipendiat Anne Kjersti Befring og professor Benedikte Moltumyr Høgberg en kommentar til professor Vibeke Blaker Strand sin artikkel om saken. De går særlig inn i spørsmålet om hvorvidt offentlige myndigheter har adgang til å gå fra avtaler de har inngått, og de alvorlige konsekvensene dette får for enkeltpersoners mulighet til å utøve sitt yrke. 

Publisert 26. nov. 2018 11:33

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev professor Vibeke Blaker Strand artikkelen "Nødvendig omkamp om spiralnekt" i tidsskriftet Lov og Rett.

Publisert 14. juni 2018 13:44

Under den årlige Law and Society konferansen deltok flere av VERDI sine medlemmer. Panelet «Equality in the Changing Scandinavian Welfare State» var et populært innslag i Toronto.