Aktuelle saker

Publisert 28. juni 2021 10:33

I anledning Pride deltok professor Anne Hellum sammen med Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i Nasjonal institusjon for menneskerettigheters serie Menneskerettigheter i hagen.

Publisert 19. mai 2021 13:58

Det er ny publisering i kvinnerettslig skriftserie : "En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap". Denne avhandlingen ble nominert av Institutt for offentlig rett til Senter for tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitetet i Oslos pris for fremragende kjønnsforskning  i 2020 hvor den ble rangert som det tredje beste arbeidet.

Publisert 30. nov. 2020 14:48

Bibliotekaren ved Southern and Eastern Regional Center in Women's Law (SEARCWL) ved Universitet i Zimbabwe, Cecilie Butenschøn Mariri, døde i Harare fredag 27.november. Med hennes profesjonelle arbeid ble det bygget opp en NORAD finansiert regional og internasjonal boksamling i kvinnerett. Denne samlingen, som består av internasjonal og regional faglitteratur, tidsskrifter og rettskilder, er antakelig uten sidestykke både i Afrika og Europa.

Publisert 26. nov. 2020 12:31

Beijing Declaration and Platform for Action, ofte referert til som gullstandarden for likestilling, er 25 år. Norsk Kvinnesaksforening og International Association of Women in Radio and Television Norge (IAWRT Norge) arrangerte 13. oktober en konferanse på Litteraturhuset hvor viktige spørsmål relaterte til denne handlingsplanen ble tatt opp.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, grafisk design, grafikk.
Publisert 19. mai 2020 11:12

Under Covid19-pandemien har det blitt synlig at sykdommen rammer ulike grupper i befolkningen skjevt. Hvordan dette skal håndteres, er ikke bare et praktisk eller politisk spørsmål: det har også rettslige sider, knyttet særlig til statens plikt til å sikre helseinformasjon.

Publisert 12. mai 2020 09:57

Prosjektet Praktikum med JURK var et pilotprosjekt om studentaktiv læring i  likestillings- og diskrimineringsrett. Det ble initiert av fakultet i samarbeid med CELL. JURK og faglærer i likestillings- og diskrimineringsrett. Evalueringen gir en beskrivelse og vurdering av pilotprosjektet som blir videreutviklet og  videreført  høsten 2020 med støtte fra CELL.

Last ned rapporten (pdf).

Publisert 28. nov. 2018 11:20

I artikkelen "Om lov om endring av juridisk kjønn" ser professor Marit Halvorsen nærmere på juridiske problemstillinger lov om endring av juridisk kjønn kan medføre. 

Publisert 27. nov. 2018 13:41

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev stipendiat Anne Kjersti Befring og professor Benedikte Moltumyr Høgberg en kommentar til professor Vibeke Blaker Strand sin artikkel om saken. De går særlig inn i spørsmålet om hvorvidt offentlige myndigheter har adgang til å gå fra avtaler de har inngått, og de alvorlige konsekvensene dette får for enkeltpersoners mulighet til å utøve sitt yrke. 

Publisert 26. nov. 2018 11:33

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev professor Vibeke Blaker Strand artikkelen "Nødvendig omkamp om spiralnekt" i tidsskriftet Lov og Rett.