Ikdahl i samtale med Dag og Tid om seksuell trakassering

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Dag og Tid om seksuell trakassering, aktualisert av skandalen rundt Trond Giske.

Ingunn Ikdahl

Ingunn Ikdahl. Foto: UiO

Fra Dag og Tid:

Rettsleg sett veg det tungt korleis den som kjenner seg utsett for trakassering, opplever situasjonen, seier jussprofessor Ingunn Ikdahl.

Etter krisemøtet i Arbeidarpartiet denne veka opna Ap-leiar Jonas Gahr Støre for at Trond Giske ikkje kjem tilbake som nestleiar i partiet. Varslingane mot Giske er omtalte som rapportar om «ubehagelig omgang av seksuell karakter». Støre seier han vil konkludere når Giske har fått gje sin versjon av «om det har skjedd seksuell trakassering».

Ingunn Ikdahl er professor ved Institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo og har jamstillings- og diskrimineringsrett som spesialfelt.

Kva må til for at noko skal definerast som seksuell trakassering?

– Seksuell trakassering er forbode etter jamstillingslova. Det er definert som uønskt seksuell merksemd, både fysisk åtferd, som tafsing, eller verbal, som spelar på kropp, kjønn og seksualitet. Det gjeld dersom handlingane har som føremål eller verknad å vere krenkjande, skremmande, fiendtlege, nedverdigande eller audmjukande.

 

Les hele samtalen i papiravisen eller på nettsiden til Dag og Tid (betalingsmur).

Se også Ikdahls nylig oppdaterte bidrag om seksuell trakassering hos Store norske leksikon.

 

Publisert 5. jan. 2018 11:10 - Sist endret 29. mars 2019 15:14