VERDI i Toronto

Under den årlige Law and Society konferansen deltok flere av VERDI sine medlemmer. Panelet «Equality in the Changing Scandinavian Welfare State» var et populært innslag i Toronto.

VERDI og venner i Toronto
VERDI og venner i Toronto. Foto: UiO

Synet på hvordan velferdsstaten skal organiseres og hvilken rolle den skal spille i samfunnet er i kontinuerlig endring. Diskriminering og likestilling er konsepter som utvikler seg i takt og parallelt med økonomiske, sosiale og politiske endringer i samfunnet. Panelsesjonen ledet av Kristin Sandvik (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) tok for seg diskrimineringslovgivningen i de skandinaviske landene og hvordan disse overordnede lovene samspiller med blant annet arbeidslovgivning og velferdslovgivning. I panelet satt Vibeke Blaker Strand, Anne Hellum og Ingunn Ikdahl fra VERDI. I tillegg deltok Julia Köhler-Olsen (OsloMet), Aina Aune Kane (Universitetet i Tromsø) og Eva Schömer (Lunds Universitet).

Her er titlene på de ulike presentasjonene i panelet:

  • "Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality", Julia Kohler-Olsen og Aina Aune Kane
  • "Combating Disadvantage through Constitutionalisation of Equality and Non-discrimination?", Vibeke Blaker Strand
  • "Equality from the Outside – Marginalization from the Swedish Society", Eva Schömer
  • "Norwegian Equality and Anti-discrimination Reform in an Individualist and Market-Oriented Context", Anne Hellum
  • "On Equality and Difference: Care Work as a Prohibited Ground of Discrimination", Ingunn Ikdahl

 

Publisert 14. juni 2018 13:44 - Sist endret 12. mars 2020 11:56