Ny publikasjon i kvinnerettslig skriftserie

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: "I navnet, men ikke i gavnet. Idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler".

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie.

Publisert 6. sep. 2018 10:12 - Sist endret 18. sep. 2018 14:30