Høringsuttalelse til forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Institutt for offentlig rett har svart på høring om forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Les saken og høringsuttalelsen.

Publisert 28. sep. 2018 11:47 - Sist endret 28. sep. 2018 11:47