Anne Hellum intervjuet om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven

Professor Anne Hellum er intervjuet i Kilden om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Portrett av Anne Hellum

Anne Hellum. Foto: UiO.

"At det stilles krav til organisasjoner, myndigheter og arbeidsgivere om å jobbe for likestilling, og at det kontrolleres at de faktisk gjør det, er avgjørende for å sikre likestilling. Vernet et enkeltindivid kan påberope seg hvis det blir diskriminert, fanger ikke opp mønstre for ulikhet og historiske sammenhenger som har gjort enkelte grupper mindre likestilt." (Kilden kjønnsforskning.no)

Les hele artikkelen i Kilden her.

Publisert 3. okt. 2018 10:36 - Sist endret 3. okt. 2018 10:36