"I juridisk forstand er abortlovens § 2c ikke diskriminerende" kommenterer Blaker Strand og Ikdahl

Professorene Vibeke Blaker Strand og Ingunn Ikdahl uttaler seg i Journalens faktasjekk om abortloven og diskrimineringsvern. De tilbakeviser statsminister Solbergs påstand om at det er en diskriminerende del i loven, slik den er formulert i dag. 

Les hele saken på Journalens nettsider.

Publisert 23. nov. 2018 14:50 - Sist endret 26. nov. 2018 12:52